Python Desvetllat: Descobrint les Característiques i Aplicacions d’aquest Llenguatge de Programació

Python - Qué es - como y cuando se utiliza - appkadia programación software

Python Desvetllat: Descobrint les Característiques i Aplicacions d’aquest Llenguatge de Programació


En el vast univers de la programació, Python ha guanyat un lloc especial en els cors dels desenvolupadors. Amb la seva simplicitat, llegibilitat i versatilitat, Python ha conquistat una àmplia gamma d’aplicacions, des de la web fins a la ciència de dades i la intel·ligència artificial. Però, d’on ve Python? Com va començar tot? Acompanya’m en un viatge a través del temps per descobrir els orígens de Python.

Origen de Python

L’inici de Python: Un projecte de Nadal

Python neix al desembre de 1989, fruit de la iniciativa de Guido van Rossum, un programador holandès que treballava al Centre per a les Matemàtiques i la Informàtica (CWI, per les seves sigles en anglès), a Amsterdam. Durant les vacances de Nadal, Guido va decidir embarcar-se en un projecte personal per crear un llenguatge de programació que fos tan potent com C, però molt més fàcil de llegir i usar.

Aquest desig es basava en la seva experiència amb el llenguatge de programació ABC, que també va ser desenvolupat al CWI. Tot i que ABC tenia la intenció de ser un llenguatge fàcil d’usar per a principiants, no havia tingut gaire acceptació. Guido volia agafar les millors parts d’ABC i crear un nou llenguatge que fos més atractiu per als desenvolupadors.

Un nom amb sentit de l’humor

Contràriament al que es podria pensar, el nom “Python” no té res a veure amb les serps. En realitat, el nom es deriva de “Monty Python’s Flying Circus”, un programa de televisió britànic popular. Guido era un gran fan d’aquest espectacle i volia un nom que fos curt, únic i una mica misteriós. Així que va triar Python.

El creixement i desenvolupament de Python

La primera versió pública, Python 0.9.0, va arribar al febrer de 1991. Aquesta versió ja incloïa algunes de les característiques que avui en dia defineixen Python, com l’ús d’indentacions per definir blocs de codi i la capacitat de manejar tipus de dades de nivell superior, com llistes i diccionaris.

Al llarg dels anys, Python va continuar evolucionant i afegint noves característiques. La versió 1.0, llançada el 1994, va introduir noves eines de programació funcional com map(), filter() i reduce(). La versió 2.0, llançada el 2000, va incloure una completa recollida d’escombraries i suport per a Unicode.

No obstant això, va ser Python 3.0, llançat el 2008, el que va marcar un hito en l’evolució. Aquesta versió va fer canvis profunds en el llenguatge per corregir defectes de disseny inherents, el que va fer que no fos completament compatible amb versions anteriors. Tot i que aquest canvi va ser controvertit i l’adopció de Python 3 va ser lenta al principi, finalment es va consolidar com la versió estàndard.

El llegat de Guido van Rossum

Guido van Rossum va continuar liderant el desenvolupament de Python fins que va decidir donar un pas enrere el 2018, deixant el llenguatge en mans d’una comunitat de desenvolupadors dedicada i apassionada. Tot i que ja no està al càrrec, l’impacte de Guido en Python i en la comunitat de programació en general és indiscutible. De fet, a causa del seu paper en la creació, Guido és sovint referit afectuosament com el “Benevolent Dictator for Life” de Python.

Python - llenguatge programació - lenguaje programación

Característiques distintives d’un llenguatge de programació potent i amigable

Si Python fos un superheroi, el seu superpoder seria la simplicitat. No obstant això, la simplicitat no implica falta de profunditat. De fet, és un llenguatge increïblement potent i flexible, capaç de gestionar una gran varietat de tasques de programació. Però, què fa que Python sigui tan especial? Veurem algunes de les característiques que el distingeixen d’altres llenguatges de programació.

Sintaxi clara i llegible

Una de les característiques més notables de Python és la seva sintaxi clara i llegible. A diferència d’altres llenguatges de programació, s’esforça per ser fàcil d’entendre, fins i tot per als que no són programadors. Les regles de sintaxi de Python posen èmfasi en la llegibilitat, reduint el cost de manteniment del programa.

Per exemple, utilitza la indentació per delimitar blocs de codi, en comptes de claus o paraules clau específiques. Això fa que el codi sigui més net i fàcil de seguir. A més, fomenta l’ús de paraules clau en anglès en comptes de símbols de puntuació, fet que fa que el codi es llegeixi gairebé com un idioma natural.

Llenguatge interpretat

Python és un llenguatge interpretat, el que significa que el codi s’executa línia per línia, en comptes de compilar-se en un fitxer executable abans d’executar-se. Això facilita la depuració de programes, ja que pots provar blocs de codi en temps real. També fa que sigui molt portàtil; sempre que tinguis un intèrpret de Python, pots executar el teu codi.

Tipat dinàmic

Python és un llenguatge de tipat dinàmic. En termes senzills, això significa que no cal que especifiquis el tipus de dades que una variable guardarà. Descobreix el tipus de dades de forma automàtica. Per exemple, pots escriure x = 4 sense haver d’especificar que x és un nombre enter. Això contrasta amb els llenguatges de tipat estàtic, com C++ o Java, on has d’especificar el tipus de dades d’una variable en el moment de declarar-la.

Suport per a múltiples paradigmes de programació

Python admet diversos paradigmes de programació, incloent la programació orientada a objectes, la programació imperativa i la programació funcional. Això el fa molt versàtil. Pots triar el paradigma que millor s’adapti al teu problema, o fins i tot combinar diferents paradigmes per obtenir la solució òptima.

Una gran biblioteca estàndard i un ecosistema de paquets de tercers

Python ve amb una “bateria inclosa”. Això significa que inclou una gran biblioteca estàndard que conté mòduls per a una àmplia gamma de tasques, des de expressions regulars fins a generació de documents XML. A més, compta amb un gran ecosistema de paquets de tercers, disponibles a través de PyPI (Python Package Index). Aquesta combinació d’una rica biblioteca estàndard i un vibrant ecosistema de paquets en fa una eina potent per a qualsevol tipus de projecte de programació.

Python - Qué es - como y cuando se utiliza - appkadia programación software

Pros i contres d’un llenguatge de programació en constant creixement

Com qualsevol eina, Python té els seus punts forts i febleses. Tot i que és molt estimat per la seva simplicitat i potència, no tots els problemes de programació s’ajusten al seu perfil. A continuació, explorarem alguns dels pros i contres per ajudar-te a entendre quan pot ser el llenguatge de programació adequat per al teu projecte.

Pros de Python

 • Facilitat d’aprenentatge: Python va ser dissenyat amb la simplicitat en ment. La seva sintaxi és neta i fàcil d’entendre, fet que fa que sigui un llenguatge excel·lent per a principiants. Si estàs aprenent a programar, Python és una excel·lent opció.
 • Versatilitat: és increïblement versàtil. Pots utilitzar-lo per a programació web, ciència de dades, aprenentatge automàtic, automatització de tasques, programació de scripts, desenvolupament d’aplicacions GUI i molt més. Si ho pots imaginar, probablement pots fer-ho amb Python.
 • Gran comunitat i suport: té una de les comunitats més grans i més actives de qualsevol llenguatge de programació. Això significa que és fàcil trobar ajuda quan quedis encallat. A més, hi ha una gran quantitat de recursos d’aprenentatge i documentació de alta qualitat.
 • Una àmplia col·lecció de llibreries i frameworks: ve amb una extensa llibreria estàndard, i hi ha moltes altres llibreries i frameworks disponibles de tercers. Aquests recursos et poden estalviar molt de temps i esforç al proporcionar solucions preexistents a problemes comuns.

Contres de Python

 • Velocitat d’execució: Python és un llenguatge interpretat, el que significa que generalment s’executa més lent que els llenguatges compilats com C++ o Java. Si estàs desenvolupant una aplicació on el rendiment és crític, com un joc en 3D o una aplicació d’alt rendiment per al processament de dades, Python potser no és la millor opció.
 • Ús en dispositius mòbils: Tot i que és possible desenvolupar aplicacions mòbils amb Python, no és el llenguatge més popular o suportat en aquest àmbit. Llenguatges com Swift (per a iOS) i Java o Kotlin (per a Android) solen ser opcions més comunes per al desenvolupament mòbil.
 • Concurrència i paral·lelisme: Tot i que Python té suport per a programació concurrent i paral·lela, pot ser complicat d’implementar correctament, especialment per a principiants. A més, el Global Interpreter Lock (GIL) de Python pot ser un obstacle per al rendiment en situacions multithread.

Usos ideals per a Python

 • Desenvolupament web: Amb frameworks com Django i Flask, Python és una excel·lent opció per al desenvolupament web. Django és particularment útil per a projectes grans, ja que proporciona una estructura i funcionalitat sòlides “preparades per a l’ús”. Flask, d’altra banda, és més flexible i lleuger, ideal per a projectes més petits o personalitzats.
 • Ciència de dades, anàlisi i aprenentatge automàtic: és la principal elecció en el camp de la ciència de dades i l’aprenentatge automàtic. Amb llibreries com NumPy, pandas i scikit-learn, Python ofereix eines poderoses per a l’anàlisi i la manipulació de dades, així com per a l’aprenentatge automàtic. A més, per a la visualització de dades, compta amb Matplotlib i Seaborn.
 • Automatització de tasques i scripting: Python és excel·lent per a automatitzar tasques petites i crear scripts. Sigui que necessitis moure fitxers, canviar el nom a una gran quantitat de fitxers o cercar informació en línia, Python pot facilitar aquestes tasques.
 • Educació i principiants en la programació: Donada la seva sintaxi senzilla i llegible, Python és freqüentment el llenguatge de elecció per a principiants en la programació i s’utilitza àmpliament en l’ensenyament de la informàtica.

Python, una eina essencial en la caixa d’eines del programador

Havent explorat els orígens, característiques, avantatges i desavantatges de Python, i comparant-lo amb altres llenguatges de programació, queda clar que Python té un lloc important en la caixa d’eines de qualsevol programador.

Tot i les preocupacions sobre la velocitat d’execució i l’ús en dispositius mòbils, segueix sent un dels llenguatges de programació més versàtils i accessibles disponibles actualment. La seva fàcil llegibilitat, suport comunitari extens i la seva biblioteca estàndard “bateria inclosa” el fan atractiu tant per als principiants que comencen en el món de la programació com per als desenvolupadors experimentats que busquen una solució efectiva i eficient per als seus projectes.

L’aplicació de Python en camps tan diversos com el desenvolupament web, la ciència de dades, l’aprenentatge automàtic i l’automatització de tasques, entre d’altres, il·lustra la seva adaptabilitat i rellevància en l’era digital actual.

En última instància, l’elecció del llenguatge de programació sempre dependrà del projecte específic, els requisits tècnics, l’equip de treball i les habilitats individuals del programador. No obstant això, per a qualsevol persona que busqui un llenguatge que sigui alhora potent i fàcil d’aprendre, Python és una elecció inigualable. Amb Python al teu arsenal, els programadors estan ben equipats per enfrontar els reptes de programació del present i del futur.

Blog - Noticias, novedades, información - Contenidos - Appkadia

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres!