Avís legal de la pàgina web

En compliment amb el deure a la informació recollit a l’article 10 de la Ley 34/2002, de 11 de juliol, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSICE), el propietari de la pàgina web, amb aquest avís legal informa del següent:

  • Denominació social: Appkadia Software, S.C.P.
  • NIF: J72918139
  • Domicili: C/ Llierca, 35, 17130 – L’escala (Girona)

Amb els límits establerts a la llei, Appkadia Software, S.C.P. no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les vostres pàgines web.

Els continguts i informació no vinculen Appkadia Software, S.C.P. ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet d’Appkadia Software, S.C.P. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts que Appkadia Software, S.C.P. no podeu controlar. Per tant, Appkadia Software, S.C.P. no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers.

Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest lloc web són propietat exclusiva d’Appkadia Software, S.C.P. o els seu llicenciant. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial haurà de comptar amb el consentiment exprés d’Appkadia Software, S.C.P.

Així mateix, per accedir a alguns dels serveis que Appkadia Software, S.C.P. ofereix a través del lloc web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades us informem que, mitjançant l’emplenament dels presents formularis, les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers d’Appkadia Software , S.C.P. per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis així com per informar-vos de les millores del lloc web.

Us informem també que tindreu la possibilitat en tot moment d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació i portabilitat de les vostres dades de caràcter personal, de manera gratuïta mitjançant email a: info@appkadia.com o a l’adreça : C/ Llierca, 35, 17130 – L’escala (Girona).

REV: 20.3009

Avís legal